9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Tiền Giang,Mỹ Tho / Tuyển dụng / Bán hàng, Quản lý cửa hàng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tiền Giang (Tiền Giang,Mỹ Tho)

Tên công ty: CÔNG TY CP TRUE CARE VIỆT NAM
Nơi làm việc: Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Các nhiệm vụ chính:
1. Đảm bảo doanh số bán hàng theo target:
- đảm bảo Nhân viên bán đúng tuyến, kg bán lỗ, kg bán NỢ, bán hàng theo lý thuyết công ty
2. Tuyển và giữ nvbh
- Tuyển chọn Nhân viên
- Huấn luyện Nhân viên
- quản lý Nhân viên
3. Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Nam
Tuổi tối thiểu: 28
Tuổi tối đa: 35Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0919602702
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.