9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 6 / Tuyển dụng / Công việc văn phòng

Cần Tuyển 01 Trưởng Nhân Sự Quận 6 (Hồ Chí Minh,Quận 6)

Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ BÙI VĂN
Nơi làm việc: Phường 11, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

CẦN TUYỂN 01 TRƯỞNG BP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ QUẬN 6

Có trách nhiệm điều hành, quản lý nhân sự, triển khai công việc Phòng Hành chính nhân sự
Quản trị Hành chính, Văn thư lưu trữ, Lễ tân văn phòng:
Xây dựng định mức chi phí và kiểm soát các hoạt động hành chính, các bộ phận, phòng ban
Quản lý việc cung cấp các dịch vụ hành chính (văn phòng phẩm, mực in, nước uống, điện thoại, chuyển phát nhanh ...);
Tổ chức công tác xây mới, sửa chữa văn phòng và quản lý cơ sở vật chung tại văn phòng
Quản lý công tác vệ sinh cảnh quan, an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, định kỳ tổ chức các đợt tập huấn về an toàn lao động;
Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và tổ chức các phong trào, hoạt đông văn hóa, văn nghệ, tổ chức các sự kiện, truyền thông nội bộ
Quản lý công tác văn thư lưu trữ
Công tác lễ tân
Giải quyết một số việc đối ngoại, quan hệ với chính quyền địa phương, ban ngành chức năng...;
Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý liên quan đến hoạt động
Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động, ngân sách và kiểm soát chi phí nhân sự định kỳ theo quy định của Công ty;
Quản lý Quan hệ lao động:
Tuyển dụng của theo kế hoạch nhân sự
Triển khai công tác đào tạo theo thực tế và định hướng của Công ty,
Triển khai kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ
Thực hiện đánh giá nhân sự định kỳ theo đúng quy định của Công ty.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 30
Tuổi tối đa: 40Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0903096228
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.