9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận Bình Tân / Mua bán / Đồ gia dụng, Nội thất, Cây cảnh

Thanh lý xào treo quần áo 2 tầng (Hồ Chí Minh,Quận Bình Tân)


Do mình mới mua tủ áo nên dư 2 xào treo quần áo 2 tầng,còn mới, thanh lý cho bạn nào cần

Giá cả : 100.000 đ


Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0343033162
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.