9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 10 / Tuyển dụng / Dịch vụ

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Pha Chế Ca Đêm (Hồ Chí Minh,Quận 10)

Tên công ty: Tám Bào
Nơi làm việc: Phường 9, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒆̂́𝒕
Tám Bào - Trà Tắc Đá Xay
𝑊𝐸 𝐴𝑅𝐸 𝐻𝐼𝑅𝐼𝑁𝐺
———————()———————
𝑭𝑼𝑳𝑳 𝑻𝑰𝑴𝑬-𝑷𝑨𝑹𝑻 𝑻𝑰𝑴𝑬
✷#𝙑𝙞̣_𝙩𝙧𝙞́ :
☞𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ - 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 - 𝑇𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔
✪#𝙏𝙝𝙤̛̀𝙞_𝙜𝙞𝙖𝙣_𝙡𝙖̀𝙢_𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘_3_𝙘𝙖 :
+ 𝐶𝑎 1: 7ℎ -> 12ℎ
+ 𝐶𝑎 2: 12ℎ -> 18ℎ
+ 𝐶𝑎 3: 18ℎ -> 23ℎ
+ 𝐶𝑎 4: 23ℎ -> 7ℎ
𝑃𝐴𝑅𝑇-𝑇𝐼𝑀𝐸 : 20k-23k/h
𝐹𝑈𝐿𝐿-𝑇𝐼𝑀𝐸 : 6tr - 6tr5
➜ 𝑿𝑶𝑨𝒀 𝑪𝑨 𝑪𝑯𝑶 𝑺𝑰𝑵𝑯 𝑽𝑰𝑬̂𝑵
■#𝙔𝙚̂𝙪_𝙘𝙖̂̀𝙪:
- Đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 18-30
- 𝐶𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐
- 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚
❥#𝙌𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣_𝙡𝙤̛̣𝙞:
→ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ - 𝑡𝑒̂́𝑡
→ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑜𝑓𝑓 1 𝑛𝑔𝑎̀𝑦/𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛
→ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛, 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐
→ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀
𝙄𝙉𝘽𝙊𝙓 𝙌𝙐𝘼 ZALO ĐỂ NHẬN VIỆC NGAY
𝑪𝑶̀𝑵 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑪𝑶̀𝑵 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵________________________________
Tám Bào - Trà Tắc Đá Xay
Take Away & Delivery
Hotline: ***
Tiktok: ***

Hình thức trả lương: Theo giờ
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 30Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0329150041
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.