9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 6 / Mua bán / Thú cưng

Butcher 5 tháng (Hồ Chí Minh,Quận 6)


Butcher tơ 5 tháng hiện 1kg030 max 1kg1 mấy
Đâu lọt con mini anh chung bầy 1kg3-1kg4 không
Anh em nhìn hợp liên hệ mình

Giá cả : 600.000 đ
Giống thú cưng : Gà Tre
Độ tuổi : Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)

Địa chỉ : Phường 9, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0938726221
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.