9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Dương,Dĩ An / Tuyển dụng / Bán hàng, Quản lý cửa hàng

Tuyển nv làm game tại nhà, thu nhập trên 15tr (Bình Dương,Dĩ An)

Tên công ty: MMO
Nơi làm việc: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Khóa học việc MMO thực chiến
Yêu cầu có laptop hoặc pc
Dạy online 1: 1
Có kết quả ngay buổi học đầu tiên
Lương do năng lực

Hình thức trả lương: Theo giờ
Loại công việc: Bán thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 50Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0971730015
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.