9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Dương,Huyện Dầu Tiếng / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

Thủ kho Công trình tại Bình Dương và Hồ Chí Minh (Bình Dương,Huyện Dầu Tiếng)

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Nguyên Cát
Nơi làm việc: Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

- Trông vật tư, thiết bị, xe cơ giới tại công trình
- Cung cấp dầu

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Nam
Tuổi tối thiểu: 30
Tuổi tối đa: 55Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0909992962
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.