9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đồng Tháp,Huyện Lai Vung / Tuyển dụng / Bán hàng, Quản lý cửa hàng

Đmx Lai Vung Tuyển NVBH Thời Vụ (Đồng Tháp,Huyện Lai Vung)

Tên công ty: Công ty Greed speed
Nơi làm việc: Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

- Tư vấn và bán hàng sản phẩm điều hòa DAIKIN.
- Vệ sinh và chăm sóc hình ảnh trưng bày.
- Xây dựng hình ảnh đẹp về thương hiệu tại shop.
- Xây dựng mối quan hệ khách hàng tại điểm bán.
- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng.
- Ghi nhận thông tin bán hàng, cập nhật những thay đổi của thị trường với quản lý cấp trên.
- Báo cáo bán hàng.

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 28Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0865409971
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.