9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Dương,Thuận An / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Kho (Thưởng Hấp Dẫn) (Bình Dương,Thuận An)

Tên công ty: Công ty TNHH Toshiba Logistics Việt Nam
Nơi làm việc: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Làm phiếu xuất kho tương ứng với nhà vận chuyển, số xe, tên tài xế, số lượng model, số hóa đơn, in phiếu giao hàng hằng ngày.
Liên hệ với các nhà vận chuyển để sắp xếp việc giao hàng.
Báo cáo kho, đếm hàng tồn kho.
Các bộ phận khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Nữ
Tuổi tối thiểu: 21
Tuổi tối đa: 35Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0373630600
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.