9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Quảng Nam,Huyện Hiệp Đức / Mua bán / Thú cưng

chào mào mơ đầu (Quảng Nam,Huyện Hiệp Đức)


Chào mào bông đầu sau gáy , hơn 1 mùa lông , thái độ tốt đang căng lửa , anh em nào kết thì lh nhé

Giá cả : 2.800.000 đ
Giống thú cưng : Chim Chào Mào
Độ tuổi : Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính : Chim trống

Địa chỉ : Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0876022464
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.