9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận Tân Phú / Mua bán / Thú cưng

kg2 gà ăn 1x lấu ae ưng bát về nuoii tuần chơi (Hồ Chí Minh,Quận Tân Phú)


kg2 tay tốt loing mới máu lữa gà ăn 1x lấu ae ưng bắt về nuoii chơi

Giá cả : 500.000 đ
Giống thú cưng : Gà Tre
Độ tuổi : Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)

Địa chỉ : Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0776146837
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.