9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hà Nội,Quận Bắc Từ Liêm / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

gấp 2 an ninh bảo vệ đi làm ngay Ngoại giao đoàn (Hà Nội,Quận Bắc Từ Liêm)

Tên công ty: Công ty Đức Tâm
Nơi làm việc: Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

tuyển 2 an ninh bảo vệ tại toà N01-T1 Ngoại giao đoàn. Có nhà đội, hỗ trợ ứng cơm trừ lương
Vị trí sảnh hoặc camera, xử lý báo cháy, thời gian 7-19h và 19-7h

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Bán thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 60Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0812692751
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.