9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Huyện Bình Chánh / Tuyển dụng / Khác

CẦN TUYỂN 01 BUỒNG PHÒNG CA 13h -1h (Hồ Chí Minh,Huyện Bình Chánh)

Tên công ty: KHÁCH SẠN MAI TRÚC
Nơi làm việc: Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Dọn dẹp buồng phòng
Làm việc theo hướng dẫn của quản lý
Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 40Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0982335906
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.