9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Dương,Thuận An / Mua bán / Khác

Nhận xây nhà và sửa chữa điện nước (Bình Dương,Thuận An)


Hoàng chuyên nhận xây nhà và sửa chữa điện nước.nhận đi cống thoát nước.tất cả bên phần xây dựng ít nhiều gì cũng nhận có anh chị em nào cần thì liên hệ cho mình nhe năm mới khính chúc cả nhà làm ăn phát tài

Giá cả : 686.868 đ
Loại sản phẩm : Dịch vụ

Địa chỉ : Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0968912196
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.