9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đồng Tháp,Cao Lãnh / Tuyển dụng / Bán hàng, Quản lý cửa hàng

Cao Lãnh tuyển sale thị trường Coca Cola (Đồng Tháp,Cao Lãnh)

Tên công ty: Công ty TNHH SỨC BẬT
Nơi làm việc: Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tư vấn bán hàng, thực hiện trưng bày tại các điểm bán.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Mở các điểm bán hàng mới, phát triển các điểm bán lẻ thông qua việc thăm viếng các điểm bán hàng ngày.

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 40Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0399186773
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.