9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Thủ Đức - Quận Thủ Đức / Tuyển dụng / Dịch vụ

Tuyển Nhân Sự Q2 Gia Nhập Đại Gia Đình Nhân Phát (Hồ Chí Minh,Thủ Đức - Quận Thủ Đức)

Tên công ty: Hệ Thống Nhà Hàng Bò Tơ Nhân Phát
Nơi làm việc: Phường An Phú (Quận 2 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍, 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐇𝐄̂̀ 𝐓𝐑𝐎̂𝐍
𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐁𝐨̀ 𝐭𝐨̛ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭, 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̣𝐢 𝐃𝐞̂ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ - 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 - 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒖̉𝒏𝒈 𝒍𝒆̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝟕 - 𝟏𝟎 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒐̂̀𝒏𝒈.
𝑪𝒂 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄
9h - 22h30 (nghỉ ca 2 tiếng)
14h - 22h30
16h - 22h30
17h - 22h30
NHÂN VIÊN PART-TIME LƯƠNG 20k - 25k/h + tiền típ 50% (Khoảng 50 - 100k/ ngày)
LÀM TỐI THIỂU 4 ngày/ Tuần
9h - 13h
17h-21h
18h-22h
Đặc biệt:
Không yêu cầu Kinh nghiệm
THANH TOÁN LƯƠNG ĐẦY ĐỦ - NHANH CHÓNG
Hỗ trợ linh động theo lịch Học phù hợp với Sinh viên
𝑪𝒐̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐̛̀ 𝒈𝒊̀ 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒎𝒂̀ 𝒉𝒂̃𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒏𝒂̀𝒐
------
𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂: *** (Ms. Ngân) - *** (Ms. An) -
Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̀ 𝐭𝐨̛ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭
𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡: 86D Song Hành, phường An Phú, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ).

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 35Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0901133730
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.