9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận Tân Bình / Tuyển dụng / Bán hàng, Quản lý cửa hàng

[TÂN BÌNH] MỞ RỘNG CN MỚI -TUYỂN THÊM NHIỀU VỊ TRÍ (Hồ Chí Minh,Quận Tân Bình)

Tên công ty: WDL
Nơi làm việc: Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑾𝑫𝑳 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒆̀:

Nhân viên Kinh doanh
𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑲𝑰𝑵𝑯 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬̣̂𝑴, 𝑩𝑨̆̀𝑵𝑮 𝑪𝑨̂́𝑷
𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝑎́𝑝 𝑲𝑷𝑰

Lương (lương cứng + mkt "KHÔNG THU HỒI": 7.8TR - 18.5TR (Tùy năng lực)
Hoa hồng: 40TR - 60TR/sản phẩm
Thưởng nóng: 16TR - 40TR + Bonus (100$, 200$, Iphone, Laptop,...)

Đ𝑜́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝐵𝐻𝑌𝑇, 𝐵𝐻𝑋𝐻, 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐿𝑒̂̃ - 𝑇𝑒̂́𝑡, 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 13;
𝐿𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 ( 𝑋𝑒́𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑥𝑒́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑖̀,... )
Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜, 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑑𝑎𝑡𝑎
𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝
𝑇𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 18 - 28
𝐿𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̛̀ CN - T6, 𝑜𝑓𝑓 T7 (8ℎ30 - 18ℎ , 𝑁𝑔ℎ𝑖̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 1,5ℎ)
- Tại 2 chi nhánh: Phường 2 & Phường 12 , Quận Tân Bình
𝑳𝐔̛𝑼 𝒀́ : 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍, 𝐌𝐎̂ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈, 𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐓𝐀̣𝐈 𝐂𝐓𝐘 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐇𝐀

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 28Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0765665199
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.