9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hà Nội,Quận Hà Đông / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

Tuyển Bảo Vệ Tại Hà Nội (Hà Nội,Quận Hà Đông)

Tên công ty: Bảo Vệ Chuyên Nghiệp An Ninh Miền Bắc
Nơi làm việc: Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội

Làm tốt được ứng tuyển được nhiều vị trí cao

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 60Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0848686662
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.