9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Dương,Huyện Bàu Bàng / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

CTY Ampacs Tuyển Nam Nữ Ngồi Làm Việc (Bình Dương,Huyện Bàu Bàng)

Tên công ty: Công ty TNHH Ampacs
Nơi làm việc: Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

CTY AMPACS - KCN BÀU BÀNG] - 𝐍𝐀𝐌/𝐍𝐔̛̃: 𝟏𝟖 - 38T
SẮP XẾP CHUNG CA
HÀNH CHÍNH - TĂNG CA NHIỀU
CHỈ CẦN CCCD GỐC
HỖ TRỢ TÌM TRỌ, ỨNG LƯƠNG
𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐀̣𝐈: Lô B7 KCN Bàu Bàng, Lai Uyên, Bình Dương.
𝐌𝐔̛́𝐂 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐒𝐀𝐔:
_ Lương cơ bản : 5.007.600/ tháng
_ BHXH : 1.076.634 / tháng
_ Phép năm : 227.000 / tháng
_ PC Chuyên cần : 500.000 / tháng
_ PC đi lại : 126.000
_ PC ca đêm : 57.000 / đêm
_ Tăng ca : 36.000 / giờ
𝑴𝑼̛́𝑪 𝑳𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑬𝑶 𝑵𝑮𝑨̀𝒀
_ 8 tiếng ca ngày : 265.000
_ 8 tiếng ca đêm : 322.000
_ 12 tiếng ca ngày : 409.000
_ 12 tiếng ca đêm : 466.000

𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂:
_ 100% làm việc ngồi
_ Làm trong ngành điện tử: sản xuất linh kiện trong tai nghe ( không nhìn kính hiển vi).

𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂: hành chính ( tăng ca) hoặc đi ca ( được chọn ca).
_ 07h30 - 16h30 hoặc 08h00 - 17h00
_ Ngày tăng ca ( 02 - 03) giờ

𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐋𝐎̛̣𝐈 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆:
_ Suất ăn tại cty
𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛: cccd gốc

𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̣ :

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 38Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0918057955
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.