9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Cần Thơ,Quận Bình Thuỷ / Tuyển dụng / Dịch vụ

Quản Lý Nhà Hàng Streetfood And Beer (Cần Thơ,Quận Bình Thuỷ)

Tên công ty: Food and Beer
Nơi làm việc: Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

1. Quản lý nhân viên
- Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho bộ phận nhà hàng.
- Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.
- Tổ chức hướng dẫn, đào tạo nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.
- Đánh giá kết quả đào tạo và thử việc.
- Lên lịch công việc cho nhân viên hàng ngày, hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.
- Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc.
- Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ.
- Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

2. Quản lý hàng hoá, tài sản
- Theo dõi, báo cáo số lượng công cụ dụng cụ tài sản định kỳ hàng tháng. Giải trình cho Tổng quản lý, kế toán số lượng hư hỏng, mất mát.
- Lập phiếu hủy cho tài sản bị hư hỏng.
- Đề xuất việc thay mới và vận dụng các CCDC,Tài sản một cách hiệu quả cho
- Cùng bếp trưởng/TBP pha chế xử lý các loại món ăn bị hư hỏng theo quy định của nhà hàng

3. Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách liên quan khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Theo dõi đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng theo quy trình.
- Training cho nhân viên cách tiếp cận khách hàng khi có vấn đề cần báo ngay cho các cấp quản lý
- Báo cáo cho Tổng quản lý kết quả giải quyết.

4. Quản lý bàn
- Theo dõi lượng khách, kiểm tra việc chuẩn bị thực phẩm, điều phối nhân viên trực tại các khi vực
- Phối hợp với bếp trưởng kiểm tra và xác nhận thực đơn đặt trước (nếu có)
- Ghi lại đặt bàn & set up bàn đặt trước theo yêu cầu.

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 25
Tuổi tối đa: 35Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0966460288
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.