9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Huyện Bình Chánh / Mua bán / Thú cưng

Gà tơ (Hồ Chí Minh,Huyện Bình Chánh)


Chân vuông bắt răng cưa. Gà tơ 4 tháng mới úp bội

Giá cả : 350.000 đ
Giống thú cưng : Gà Tre
Độ tuổi : Gà con (dưới 3 tháng tuổi)

Địa chỉ : Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0364309408
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.