9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 12 / Mua bán / Thú cưng

Jap Mỹ 1kg2 (Hồ Chí Minh,Quận 12)


Jap mỹ 7th5 hiện 1kg2 trạng 1kg350.
Gà lỗi 1 móng xổ giỏi.
Gà sao hình vậy AE nào ưng bắt về nhú đủ trạng chơi.

Giá cả : 400.000 đ
Giống thú cưng : Gà Tre
Độ tuổi : Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)

Địa chỉ : Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0867879132
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.