9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Thủ Đức - Quận Thủ Đức / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Trường Đại Học (Hồ Chí Minh,Thủ Đức - Quận Thủ Đức)

Tên công ty: Bảo Vệ Phú AN
Nơi làm việc: Phường Phú Hữu (Quận 9 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bảo vệ trường đại học tài chính Maketing
ca làm việc 7-19 hoặc ngược lại
công ty có nhà đội các mục tiêu 200m
yêu cầu
18-50 tuổi không xăm mình
có CCCD đi làm ngay

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 50Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0824468777
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.