9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Định,Quy Nhơn / Tuyển dụng / Công việc văn phòng

NAM NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ (Bình Định,Quy Nhơn)

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH
Nơi làm việc: Xã Nhơn Hội, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Tiếp nhận và kiểm tra toàn bộ hồ sơ thanh toán chi phí phát sinh (CP mua hàng, chi phí hoạt động, công tác phí…)
Thực hiện các công việc liên quan thanh toán chi phí vận chuyển nội bộ và thuê ngoài
- Tiếp nhận đối chiếu kiểm tra kiểm soát công tác nhập xuất tồn hàng hóa của Công ty thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Công ty và Tập đoàn.
- Đánh giá công tác quản lý hàng hóa, kho bãi hàng hóa đưa ra các nhận định rủi ro xảy ra, đề xuất phương án để cải thiện nhằm đảm bảo quá trình quản lý hàng hóa tại Công ty đạt hiệu quả.
- Kiểm tra chi phí, KL thành phẩm nhằm đảm bảo hạch toán đúng và đủ, phân bổ giá thành đơn vị của từng mặt hàng hợp lý.
- Tập hợp, thống kê và báo cáo định kỳ các chi phí phát sinh để phân tích để đưa ra các kiến nghị biện pháp cho từng loại chi phí.
- Định kỳ, xem xét toàn bộ quy trình thanh toán chi phí liên quan, đưa ra các ý kiến đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công việc đồng thời giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra.

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Nam
Tuổi tối thiểu: 20
Tuổi tối đa: 40Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0398586701
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.