9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 4 / Mua bán / Thú cưng

ww babyy (Hồ Chí Minh,Quận 4)


1 bé trắng đực - 1 bé cái vàng chanh

Giá cả : 40.000 đ
Giống thú cưng : Chuột Cảnh

Địa chỉ : Phường 14, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0773955091
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.