9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đồng Nai,Huyện Long Thành / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

IT, KS ĐIỆN, CHUYỀN TRƯỞNG, CA TRƯỞNG, QUẢN ĐỐC (Đồng Nai,Huyện Long Thành)

Tên công ty: Human power
Nơi làm việc: Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Kỹ sư, IT....

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 35Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0973544595
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.