9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đà Nẵng,Quận Hải Châu / Mua bán / Giải trí, Thể thao, Sở thích

midi maudio mk3 (Đà Nẵng,Quận Hải Châu)


Lên đàn phím nhiều hơn nên cần ra đi 49 phím
Phím mới, chức năng ổn đinh

Giá cả : 1.600.000 đ
Tình trạng : Đã sử dụng
Loại nhạc cụ : Nhạc cụ khác

Địa chỉ : 15/15 Chu Van An, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0777490020
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.