9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đà Nẵng,Quận Thanh Khê / Tuyển dụng / Dịch vụ

Cửa Hàng Gas Dương Hiếu Vũ Địa Chỉ 203 Trần Cao Vâ (Đà Nẵng,Quận Thanh Khê)

Tên công ty: Van
Nơi làm việc: Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Cửa hàng gas Dương Hiếu Vũ
Địa chỉ 203 trần cao vân đà nẵng
Cần tuyển nam giao gas
Mọi thắc mắc lh địa chỉ trên hoặc
A vũ: ***

***

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Bán thời gian
Giới tính: Nam
Tuổi tối thiểu: 20
Tuổi tối đa: 45Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0905003019
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.