9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận 12 / Mua bán / Thú cưng

Tết kẹt tiền ra em bạch mõ chí cá phê cúng (Hồ Chí Minh,Quận 12)


Tết kẹt tiền ra em bạch mõ chí cá phê cúng, thi thố tùy Duyên,, líp gia lô

Giá cả : 35.000.000 đ
Giống thú cưng : Chim Chào Mào
Độ tuổi : Chim lớn (từ 3 tháng tuổi)
Giới tính : Chim trống

Địa chỉ : Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0799963388
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.