9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hà Nội,Quận Thanh Xuân / Mua bán / Thú cưng

Chim bồ câu (Hà Nội,Quận Thanh Xuân)


Chim giống giá khác vui lòng liên hệ
Chim thịt 70-80k/con

Giá cả : 80.000 đ
Giống thú cưng : Chim Bồ Câu
Độ tuổi : Chim non (dưới 3 tháng tuổi)
Giới tính : Khác (không xác định được)

Địa chỉ : Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0348030761
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.