9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Bình Dương,Thuận An / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Siêu Thị (Bình Dương,Thuận An)

Tên công ty: TNHHDV Bảo Vệ Ngân Lực Toàn Cầu
Nơi làm việc: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Giám sát ngành hàng . và quầy thuê

Hình thức trả lương: Theo giờ
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 45Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0522859067
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.