9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / An Giang,Huyện Châu Thành / Tuyển dụng / Dịch vụ

tuyển phục phụ chạy bàn (An Giang,Huyện Châu Thành)

Tên công ty: Xuân Thương Lâm
Nơi làm việc: Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, An Giang

quán đang thiếu người đi dao đồ ăn cho các tòa nhà cao từng công ty game

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 39Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0946725294
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.