9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Hồ Chí Minh,Quận Tân Phú / Tuyển dụng / Dịch vụ

Cần 50B HSSV Làm Thêm T7/Cn< Lương Liền > (Hồ Chí Minh,Quận Tân Phú)

Tên công ty: GM GROUP
Nơi làm việc: Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Cần 50 bạn PHỤC VỤ TIỆC CƯỚI hàng tuần
(𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧,𝐥𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐢). Tuyển từ 15-30 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm.

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝟏𝟒𝟐 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀, 𝐏𝟒, 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡

Ca 7h-22h = 320k-340k + Bao cơm.
Ca 10h-22h = 270-290k+ Bao cơm.
Ca 13h-22h = 170-180k+ Bao cơm.
Ca 17-22h= 110-120k+ Bao cơm.

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐚 𝟖𝟑 𝐓𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐇𝐚̂̀𝐮, 𝐓𝐚̂𝐧 Phú

Ca 7h-22h = 320k-340k + Bao cơm.
Ca 9h45-22h = 270-290k+ Bao cơm.
Ca 13h-22h = 170-180k+ Bao cơm.
Ca 16h45-22h= 130-140k+ Bao cơm.

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 𝟏𝟎𝟎 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐈́𝐜𝐡

Ca 7h-22h = 360-380k + tip.
Ca 10h-22h = 300-320k + tip.
Ca 13h30-22h = 180-190k + tip.
Ca 17-22h/10-15h = 130-140k + tip….

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟒𝟑𝟏 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐡𝐮̣,𝐏𝟒,𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡

Ca 8-22h15=340k+Bao cơm+Tip
Ca 10-22h15 = 270-290k+Bao cơm+Tip
Ca 14-22h15 /8-16h=170-180k+Bao cơm+Tip
Ca 10-16h/17-22h15 =130-140k+Bao cơm+Tip

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐝𝐨𝐫𝐚-𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝟒𝟐𝟏 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐮̛̣,𝐏𝟗,𝐐𝟓

Ca 8-22h15=340-360K+Bao cơm+Tip
Ca 10-22h15 = 270-290k+Bao cơm+Tip
Ca 14-22h15/8-16h=170-180k+Bao cơm+Tip
Ca 10-16h/17-22h15 =130-140k+Bao cơm+Tip


𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧, 𝐬𝐨̂́ 𝟔 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐏𝟏𝟐, 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 (𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐚̂𝐧 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭)- 𝐒𝐚́𝐭 𝐐𝟏𝟐.

Ca 7h-22h = 340-360k + Bao cơm.
Ca 10h-22h = 290-310k+ Bao cơm.
Ca 14h-22h = 180-190k + Bao cơm.
Ca 17h-22h = 130-140k+Tip
Ca 10-15h=130-140k+Tip

Hình thức trả lương: Theo ngày
Loại công việc: Bán thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 30Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0934165286
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.