9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đồng Nai,Biên Hoà / Tuyển dụng / Khác

Nhân Viên Vận Hành Máy (Đồng Nai,Biên Hoà)

Tên công ty: Công ty Olam chi nhánh Long Bình
Nơi làm việc: Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

* Yêu cầu:

- Kiểm tra máy móc nguyên liệu đầu vào
- Kiểm tra, vệ sinh máy móc và khu vực làm việc
- Báo cáo những vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc kịp thời cho quản lý.
- Kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, máy móc trước khi xuống ca.
- Tắt điện, nước vệ sinh khu vực làm trước khi rời nhà máy.
Gửi hồ sơ trực tiếp tại công ty hoặc qua email [email protected]

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Làm theo ca
Giới tính: Nam
Tuổi tối thiểu: 24
Tuổi tối đa:Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0364030043
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.