9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]
Trang chủ / Đà Nẵng,Quận Sơn Trà / Tuyển dụng / Công nhân, Bảo vệ, Tài xế

Phụ Xe Tải Giao Hàng Tạp Hoá Quanh Quận Sơn Trà (Đà Nẵng,Quận Sơn Trà)

Tên công ty: Đức
Nơi làm việc: Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Chưa có việc làm….
Anh chị nào có tuyển phụ xe tải giao hàng tạp hoá
Em xin làm *** Đức

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Nam
Tuổi tối thiểu: 32
Tuổi tối đa: 32Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0905036401
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.