9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]

Tuyển Dụng Chuyên Viên Điều Phối Lý Dự Án (Hồ Chí Minh,Quận Bình Thạnh)

Tên công ty: CTCP NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN THỊ TRƯỜNG VINA
Nơi làm việc: Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

- Tuyển và đào tạo cho Cộng tác viên viên đi thu thập dữ liệu thị trường

- Phân bổ số lượng bài khảo sát tới từng phỏng vấn viên, đốc thúc phỏng vấn viên thực hiện dự án, đảm bảo kết thúc đúng deadline

- Kiểm tra chất lượng bài khảo sát và phản hồi kịp thời về chất lượng khảo sát của đội ngũ phỏng vấn viên

- Giám sát việc thực hiện công việc của nhân viên trong nhóm (hướng dẫn nhân viên thực hiện phỏng vấn bảng câu hỏi, giám sát quá trình thực hiện phỏng vấn, kiểm tra chất lượng của các bảng câu hỏi đã phỏng vấn)

- Đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng phỏng vấn viên

- Đi công tác các tỉnh để triển khai thực hiện các dự án nếu cần thiết

- Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 23
Tuổi tối đa: 32


Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0931778028
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.