9898555.COM (Hồ Chí Minh) [Đổi]

CTY PC5 Tuyển Dụng 5 Vị Trí Hành Chính Nhân Sự (Hồ Chí Minh,Thủ Đức - Quận Thủ Đức)

Tên công ty: PC5
Nơi làm việc: Phường Long Thạnh Mỹ (Quận 9 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Do nhu cầu mở rộng cty chúng tôi cần tuyển hàng chính nhân sự .Hỗ trợ cty tuyển dụng
U tiên các bạn có kinh nghiệm làm nhân sự các nhà máy

Hình thức trả lương: Theo tháng
Loại công việc: Toàn thời gian
Giới tính: Không muốn tiết lộ
Tuổi tối thiểu: 18
Tuổi tối đa: 30


Nói với họ là bạn đã thấy nó vào ngày 9898555.com
Liên hệ: ☎ 0924567892
※ 9898555 không chịu trách nhiệm về các lỗi trong nội dung trên hoặc về các hành động do người dùng thực hiện dựa vào nội dung đó.